kontakt
poradnia usługi gabinety dokumenty akty prawne aktualności
poradnia
aktualności

Psychotesty - skierowanie na badania psychologiczne kierowcy. (plik do pobrania)

Gdy zastąpiono świadectwo kwalifikacji oświadczeniem przedsiębiorcy o posiadaniu ważnego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego - potwierdzającego brak przeciwskazań do wykonywania zawodu kierowcy- wprowadzono nowe terminy kontrolnych badań psychologicznych.

Kierowcy wykonujący transport drogowy (w tym kierowcy taxi) podlegają badaniom psychologicznym (tzw. psychotestom dla kierowców):
  • w wieku do 60 lat - co 5 lat
  • w wieku od 60 lat - co 30 miesięcy
  • nie są ważne terminy badań na drukach starego świadectwa kwalifikacji np do 2020 r. itp.


Terminy dla kierowców powyżej 56 roku życia uległy wydłużeniu od 3 stycznia 2007 r. na podstawie ustawy z 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym i ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 235 poz. 1701).

Psychotesty dla kierowców przeprowadza się w pracowniach psychologicznych posiadających upoważnienie wojewody. Wzór skierowania na badania psychotechniczne.
Uprawniony psycholog używa pieczęci wg wzoru, określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia (w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy Dz. U.05.69.622).

Orzeczenie psychologiczne zawiera pouczenie w trybie odwoławczym - uprawniony psycholog prowadzący badania w zakresie psychologii transportu przez okres 5 lat.

Czytaj dalej...   (kliknij aby przejść dalej do zakładki)
kontakt
Projekt i wykonanie: